Ponude

Doček gostiju između 10 i 11h u sjedištu Rafting Kluba Argonaut, koji se nalazi u naselju Sitari neposredno na obali rijeke Vrbas.

Zaduživanje opreme ( Kaciga, Veslo, Neopren Odijelo, Sigurnosne Veste, Čizme ).

Polazak prema Krupi na Vrbasu ( trajanje vožnje do START pozicije izmedju 20-30min ).

Spuštanje niz rijeku Vrbas. Dužina spusta između 20 – 25km

Očekivani povratak izmedju 17 i 18h.

Napomene

 • Za realizaciju ovog aranžmana postoji minimalan broj učesnika 6
 • Minimalna preporučena starost učesnika je 6 godina.

• Predhodno iskustvo nije potrebno

Doček gostiju između 10 i 11h u sjedištu Rafting Kluba Argonaut, koji se nalazi u naselju Sitari neposredno na obali rijeke Vrbas.

Zaduživanje opreme (kaciga, veslo, neopren odijelo, sigurnosne veste, čizme).

Polazak prema Krupi na Vrbasu (trajanje vožnje do START pozicije izmedju 20-30min).

Spuštanje niz rijeku Vrbas. Dužina spusta između 20 – 25km.

Po dogovoru sa učesnicima raftinga odredište za ručak negdje na pola staze (8 ili 9km).

Napomene

 • Za realizaciju ovog aranžmana postoji minimalan broj učesnika 6
 • Minimalna preporučena starost učesnika je 6 godina.
 • Predhodno iskustvo nije potrebno
 • Ručak – Tradicionalni Banjalučki ćevap od dugogodišnjih ćevabdžija, kotlić ili sač.

Doček gostiju između 10 i 11h u sjedištu Rafting Kluba Argonaut, koji se nalazi u naselju Sitari neposredno na obali rijeke Vrbas.

Zaduživanje opreme (Kaciga, Veslo, Neopren odijelo, sigurnosne veste, čizme).

Polazak prema Krupi na Vrbasu (trajanje vožnje do START pozicije izmedju 20-30min).

Spuštanje niz rijeku Vrbas. Dužina spusta između 20 – 25km

Po dogovoru sa učesnicima raftinga odredište za ručak negdje na pola staze (8 ili 9km).

Prenoćište u motelima sa doručkom i korištenjem ljekovite banje.

Napomene

 • Za realizaciju ovog aranžmana postoji minimalan broj učesnika 6
 • Minimalna preporučena starost učesnika je 6 godina.
 • Predhodno iskustvo nije potrebno
 • Doručak – švedski sto
 • Ručak – kotlić ili sač
 • Ljekovite banje – nalaze se u sklopu Motela 100m od sjedišta kluba.